Passme

Microsoft gebruikt voor haar Solutions Architecture process een acroniem voor niet-functionele eisen. Gebruikmakend van de letters PASSME vraag je om de eisen op het gebied van: Performance, Availability (beschikbaarheid), Scalability (schaalbaar voor snellere/meer verwerking) , Security, Maintainability (onderhoudbaarheid) en Extensibility (uitbreidbaar in functionaliteit).

Leave a comment